Na področju davčnega svetovanja vam svetujemo glede davčno-pravnih vidikov finančnih zadev, vključno s svetovanjem v primeru sporov z davčnimi organi. Cilj dejavnosti na tem področju je predvsem zmanjšanje negativnih davčnih učinkov tako za pravne kot fizične osebe. Na področju poslovnega svetovanja opravljamo svetovalne storitve v zvezi z izdelavo poslovnih načrtov, ustanovitev podjetij oziroma družb, statusnimi preoblikovanji, optimizacijo poslovnih procesov ipd. Na področju finančnega svetovanja pa opravljamo predvsem storitve finančnih skrbnih pregledov.