PODROČJE OCENJEVANJA VREDNOSTI

 • Dr. Branko DOLENC, univ.dipl.inž.grad.
  zapriseženi sodni izvedenec in cenilec gradbene stroke,
  pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin
 • Stojan GORUP, univ.dipl.ekon.
  pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij

PODROČJE NOTRANJE REVIZIJE

 • Mag. Renata ERŽEN POTISEK, univ.dipl.ekon.
  pooblaščeni revizor, preizkušeni notranji revizor, državni notranji revizor

DAVČNO PODROČJE

 • Igor ZADRAVEC, Mag.rer.soc.eoc.
  davčni svetovalec ZDSS

PRAVNO PODROČJE

 • Danilo GRILJ, univ.dipl. pravnik
  odvetnik

PODROČJE POSLOVNEGA SVETOVANJA

 • Andrej NARALOČNIK, mag., MBA