Na področju revidiranja in sorodnih storitev opravljamo revizije računovodskih izkazov, vključno z revizijami računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z okviri za posebne namene, revizijami posameznih računovodskih izkazov in določenih sestavin, kontov ali postavk računovodskih izkazov ter posli poročanja o povzetkih računovodskih izkazov. Poleg revidiranja opravljamo tudi revidiranju sorodne storitve, torej posle preiskovanja, posle dajanja zagotovil ter posle dogovorjenih postopkov.