Na področju notranjega revidiranja nudimo celostno paleto storitev, ki zagotavljajo pomoč pri upravljanju ter ravnanju s tveganji in njihovemu obvladovanju.