Na področju ocenjevanja vrednosti opravljamo storitve ocenjevanja vrednosti nepremičnin, storitve ocenjevanja vrednosti strojev in opreme ter storitve ocenjevanja vrednosti podjetij.